Mailové povídání v mýdlové bublině, Irena Táborská - VYPRODÁNO

Mailové povídání v mýdlové bublině, Irena Táborská - VYPRODÁNO
Kód produktu: AD177
Vaše cena: 150,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání
Počet kusů skladem: 0

Všichni žijeme kromě reálného života i nějaký ten svůj příběh v mýdlové bublině, ať už ona mýdlová bublina představuje sny a touhy nebo úniky do bezpečí a jistoty.

Přímočarý příběh, podložený hlubokými prožitky a celoživotním nadhledem a silný emocionální náboj. To vše je podstatou dramatického zpracování Mailového povídání v mýdlové bublině.

Příběh ženy, která se vyrovnáná se zákeřným neurologickým onemocněním a současně bilancuje zlomové situace ve svém životě. Celý děj se odehrává ve dvou rovinách – e-mailová korespondence a výrazně mladším mužem tvoří statické pozadí pro vlastní dramatický příběh, ve své podstatě přímočarý, ale emocionálně velmi silný a nabitý.

Anežka Valášková, recenzentka (mail: anezka.val@seznam.cz), uvádí: „Knížka Ireny Táborské Mailové povídání v mýdlové bublině je úvahou o tom, jak ovlivnit okolí, aby skutečnou realitu vnímalo ze zcela jiného úhlu, a současně ve svém závěru evokuje zamyšlení, zda je toto ovlivňování osob smysluplné a oprávněné, nebo jenom protektorky ochranářské. Prvoplánový děj má formu pravidelné mailové korespondence, blízkou deníkovému zpracování, což podtrhuje celkovou autentičnost příběhu, byť v této rovině jen s několika málo zápletkami. Toto statické pozadí umocňuje sílu vlastních monologů hlavní hrdinky, které tvoří dějově nosnou dramatickou část celého příběhu.

Hlavní postavou je žena zralého věku, trpící počáteční fází neurologického onemocnění spojeného s nastupující demencí. Autorka velmi dobře vystihuje způsob myšlení i vyjadřování člověka, postiženého v závěru svého života tímto handicapem. V monolozích se objevují jak velmi silné pasáže vnitřního života hrdinky, tak také již náznaky zkratkovitého uvažování, což vede čtenáře k postupnému skládání mozaiky hrdinčina života a udržuje i patřičné napětí. Při bilancování se svým životem se dotýká jak své profesní kariéry, tak zejména vlastní rodiny, snaží se řešit alkoholismus partnera, prezentuje svůj názor na rodinu jako na celoživotní zázemí jedince. Vyhodnocením svých postojů pak sahá k tragickému řešení a spoléhá na to, že vlastní sebevraždou ovlivní své nejbližší při interpretaci dané reality.

Téma jako celek včetně racionálně vykalkulované sebevraždy řadí knihu spíše do okruhu literatury s hlubokým psychologickým až filozofickým podtextem než do oblasti typicky ženské literatury.“

Forma zpracování celé knihy, mailová korespondence, dodává výraz autentičnosti až syrovosti, tvoří kontrast k monologům, které jsou nosnými prvky celého dramatického zpracování. Rozhodně nejde o klasickou červenou knihovnu, ani o viewegovsky pojatý ženský román z moderní doby. Jedná se o knihu z oblasti psychologické literatury, jejíž síla spočívá v jedinečnosti tématu a formě zpracování.