Štěbot šalmaje, Danuta Kobyłecká

Štěbot šalmaje, Danuta Kobyłecká
Kód produktu: AD62
Vaše cena: 190,00 Kč

Knížka  Štěbot šalmaje (Szczebiot szałamai) je výborem veršů Danuty Kobyłecké z jejich předchozích dvou sbírek, v nichž obou převažuje důvěrně intimní lyrika ženy - svět ženy v několika podobách. Výbor uspořádal a přeložil známý český literární teoretik a vynikající překladatel František Všetička, nositel ceny Leopolda Vrly. 

Debut Danuty Kobyłecké prostince nazvaný Ze zásuvky (Z szuflady) je kniha hluboce intimní, plná nejniternějších pocitů a hledání. Objevují se v ní pocity milenecké i mateřské. Obojí se posléze podílí i na skladbě sbírky – nejprve jsou zařazeny verše s náměty milostnými a pak teprve básně s tematikou rodinnou. 

Ve sbírce Ze zásuvky se často objevuje motiv přechodu z jednoho stavu do druhého. V básni Před usnutím (Przed zaśnięciem) odchází den a přichází sen. V básni Čas (Czas) končí léto a objevují se první známky dalšího ročního období. Vše se mění, podobně jako řeka, do níž vstupujeme. 

Druhotina Kobyłecké, nazvaná Zapsáno do mého setrvávání (Wpisane w moje trvanie), na její debut navazuje, zároveň se však tematicky rozšiřuje. Objevuje se v ní několik básní s výrazným etickým zaměřením. Tato tendence dostává své zjevné posvěcení v posledním, třetím oddílu sbírky, pro nějž a jeho tematiku vymyslela název Etyzofia, tedy jakási myšlenková sféra zabývající se etickými problémy.

Knížka Štěbot šalmaje (Szczebiot szałamai) je uspořádána dvojjazyčně, básně jsou uvedeny jak v rodné polštině D.Kobyłecké, tak v nádherném překladu F.Všetičky do jazyka českého. 

 
 
 
 
Ukázky z knihy 
Štěbot šalmaje
(vybral a uspořádal Fr.Všetička)
 
 
 
Sen
 
 
Beze slov hledáme
 
své dlaně
 
vzájemně se tulící
 
k sobě
 
A vzájemně se vidíme v očích
 
zpití blízkostí svých duší
 
setrváváme v ochablé spokojenosti
 
nemohouce, či nechtějíce
 
procitnout
 
 
 
 
Ty
 
 
 
S prvními paprsky
 
přivinuješ mě první
 
První dáváš polibek
 
první záchvěv myšlenky
 
první slova
 
A první
 
v novém dnu...
 
 
 
 
Upřímnost
 
 
 
Bez masky svatosti
 
a špetky zdání.
 
Bez studu
 
umělé grimasy...
 
Nemusíš být jako
 
všichni co
 
závidí vzlety
 
závidí pády
 
 
Nedokáží 
 
vzlétnout do oblaků
 
a proměnit se v touhu.
 
Bojí se spadnout
 
            – je obtížné půjčit si křídla.
 
 
 
 
Cesta
 
 
 
Co nemůže uzvednout mudřec
 
s lehkostí zvedá Narozený
 
Zaznamenává do života každou etapu
 
až do smrti na kříži
 
Pozemské setrvávání trvá chvíli
 
a ničím jsou naše starosti
 
jestliže budeme důvěřovat lásce
 
malé Božské Bytůstky