Programové prohlášení

Nakladatelství Barbara je malým severomoravským nakladatelstvím, které svou činnost zahájilo v roce 2007. Přidělený identifikační kód v systému ISBN pro nakladatelství Barbara je 904107. 

 

Nakladatelství si klade za cíl vydávat potenciální úspěšné knihy nových začínajících autorů, tomuto svému cíli podřizuje veškerou činnost a s tímto záměrem přistupuje k obohacení stávajícího českého knižního trhu. Vydáváni jsou i čeští autoři staršího věku.

 

Ediční profil je tvořen samostatnou větví beletrie a poezie, připravujeme vydávání dětské literatury. Poezie má již svou vlastní ediční řadu s názvem Krokusy. V budoucnu bychom se chtěli věnovat i výukovému a vzdělávacímu profilu pro děti.

 

V oblasti beletrie a poezie je nakladatelství orientováno především na vydávání nových, perspektivních českých autorů ze všech koutů republiky. Mladým začínajícím autorům nabízíme  a poskytujeme nad rámec běžných korektur i odborné lingvistické služby, které jsou zaměřené  na speciální analýzy textu a jeho výstavbu. Noví začínající autoři tak mohou tímto způsobem nalézt účinnou podporu pro rozvoj svého vlastního osobitého stylu. 

 

Nakladatelství se zcela distancuje od jakékoli produkce bulvárního typu. 

 

Prodej všech titulů realizujeme prostřednictvím e-shopu na našich internetových stránkách: www.nakladatelstvi-barbara.cz

 

Nakladatelství je otevřeno všem, kteří mají zájem o jakoukoli formu bližší spolupráce a ztotožňují se s obsahem programového prohlášení nakladatelství. Naši spolupracovníci se profilují nejen z řad autorů literárních či výtvarných, hledajících svého nakladatele, ale také z řad profesí, souvisejících s odbornými pracemi uvnitř nakladatelství. Ve svém týmu přivítáme i externí spolupracovníky z řad pedagogů s novými nápady a netradičními přístupy k výuce.