Obchodní podmínky platné od 30. 6. 2013

 

Všeobecné podmínky

 

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji knih prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.nakladatelstvi-barbara.cz (dále jen „Obchod“) a jsou pro obě strany závazné.

 

2. „Prodávajícím“ je nakladatelství Barbara – Ing.Jakub Šelešovský, se sídlem Vráclavská 1395, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ:73270164. „Kupujícím“ je každá osoba, která si u Prodávajícího objednává knihy prostřednictvím Obchodu.

 

3. Ceny na stránkách Obchodu jsou cenami konečnými.

 

4. Při zvolení možnosti platby převodem z účtu Kupující uhradí celkovou cenu objednávky bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě pokynu k platbě (pro forma faktury), který obdrží e-mailem. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu objednané knihy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla příslušná platba připsána na účet. Spolu s objednaným zbožím obdrží Kupující také prodejní doklad. U tohoto způsobu platby a dodání je k ceně objednávky připočítáván jednotný expediční poplatek ve výši 37 Kč.

 

5. Při zvolení možnosti dodání na dobírku bude zboží dodáno prostřednictvím dobírkové služby České pošty. Kupující objednávku uhradí při převzetí zboží. Spolu s objednaným zbožím obdrží Kupující také prodejní doklad. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu objednané knihy nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. U tohoto způsobu platby a dodání je k ceně objednávky připočítáváno dobírkovné dle sazebníku České pošty.

 

6. V případě dodání do zahraničí stanoví Prodávající po přijetí objednávky výši expedičního poplatku na základě aktuálního sazebníku České pošty.

 

7. Osobní odběr objednaného zboží je možný pouze v Ostravě. Prodávající bude Kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a způsob převzetí s ním dohodne individuálně. Kupující uhradí cenu objednávky v hotovosti při převzetí oproti daňovému dokladu.

 

8. Knihovnám, knihkupcům a knižním distributorům umožňujeme platbu na fakturu, která bude zaslána spolu s objednaným zbožím. Další objednávka na fakturu bude vyřízena až po uhrazení stávající objednávky. Knihkupcům a knižním distributorům poskytujeme rabat v obvyklé výši.

 

9. Každá objednávka učiněná v Obchodě je považována za závaznou a vztahují se na ni ustanovení o uzavření kupní smlouvy dle § 409 – 470 obchodního zákoníku. Objednané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení Kupujícím.

 

10. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat Kupujícího, pokud nemůže objednávku nebo její část vyřídit.

 

11. Kupující dává souhlas, aby Prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek Kupujícího, popřípadě zasílání informací o produktech a aktivitách nakladatelství. Prodávající se zavazuje neposkytovat údaje, které mu Kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím. Záruční a reklamační podmínky

 

12. Zboží zakoupené prostřednictvím Obchodu lze do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit. Vracené knihy musí být nepoškozené, bez známek používání a opotřebování. Dopravu vraceného zboží hradí Kupující. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude převzato. Po obdržení vraceného zboží Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou cenu zboží způsobem, na kterém se společně dohodnou. Poplatky za expedici zboží se nevracejí.

 

13. Není-li uvedeno jinak, poskytujeme na zboží zakoupení v Obchodě záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Reklamace tiskových defektů přijímáme nejpozději do 6 měsíců.

 

14. Kupující může podat reklamaci zasláním e-mailu na adresu barbara.sel@seznam.cz, telefonicky na čísle 723 535 373. Při reklamaci je nutné uvést důvod (popis závady). Možnost reklamace se nevztahuje na námitky týkající se obsahu knih.

 

15. Reklamované zboží včetně příslušného prodejního dokladu zašlete na adresu Ing.Jakub Šelešovský – nakladatelství Barbara, Vráclavská 1395, 739 34 Šenov u Ostravy. Na zásilku uveďte „Reklamace“. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude

převzato.

 

16. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího e-mailem, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

17. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí Prodávající.

 

Nakladatelství Barbara

Ing.Jakub Šelešovský, Vráclavská 1395, 739 34 Šenov u Ostravy

tel.+420 723 535 373  

e-mail: barbara.sel@seznam.cz, web:www.nakladatelstvi.barbara.cz,

IČ: 73270164.

 

E-Shop:

Číslo účtu: 86-5272730237 / 0100, účet vedený u Komerční banky, a.s.